Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2640 Szendehely, Petőfi út 7/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 35 376 186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda címére történő megküldésével (2640 Szendehely, Petőfi út 7/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda címére történő megküldésével (2640 Szendehely, Petőfi utca 7. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2640 Szendehely, Petőfi út 7/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szendehely-ovoda.hu oldalon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.