Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szakképzési Centrum

GINOP-6.2.3-17-2017-00005 - Digitális Közösségi Alkotóműhely műhelymester

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Virág utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban, valamint a GINOP-6.2.3-as pályázatban meghatározott Digitális Közösségi Alkotóműhely munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gépészeti, vagy elektronikai, vagy faipari, vagy könnyűipari, vagy informatikai szakmai végzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        önállóság, alkalmazkodó és együttműködési készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus végzettség

        CAD program ismerete

        műszaki ismeretek, szakképzés átfogó ismerete, 3D nyomtatási tapasztalat, elektronikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/618/000196-1/2 , valamint a munkakör megnevezését: GINOP-6.2.3-17-2017-00005 - Digitális Közösségi Alkotóműhely műhelymester.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/618/000196-1/2, valamint a munkakör megnevezését: GINOP-6.2.3-17-2017-00005 - Digitális Közösségi Alkotóműhely műhelymester.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.