Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Szakasszisztens (radiológiai) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Baross utca 23-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, • Mammográfiás felvételeket készíteni és asszisztensi feladatokat ellátni • A röntgen-átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál • Ultrahang vizsgálatoknál asszisztensi feladatokat ellátni • A vizsgálatok során használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket előírásszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni • Feladatait szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával és betartatásával végezni

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, radiológiai szakasszisztensi képesítés,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        MedSol rendszer ismerete

        Szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

        Képes elősegíteni a képi diagnosztikai vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit,

        A napi szakmai tevékenységet megszervezi, betegirányítási és - tájékoztatási feladatokat lát el,

        Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik,

        Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja,

        Betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25096/AOTRANS/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (radiológiai) 2 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25096/AOTRANS/2019, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (radiológiai) 2 fő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 25096/AOTRANS/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.