Körmendi Rendészeti Szakgimnázium - Körmend

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Alkotmány utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény közgazdasági osztályán pénztárosi feladatok ellátása. Ezen belül a készpénzforgalom bonyolítása, vevő számlák elkészítése, házipénztárban elhelyezett szigorú számadású nyomtatványok kezelése, analitikus könyvelői részfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi pénzügyi/számviteli területen,

        Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        A végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        egészségügyi alkalamasság

        Jó kommunikációs és együttműködési képesség

        magyar állampolgárság

        nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról

        Részletes szakmai önéletrajz (EUROPASS)

        Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Forrás.Net integrált ügyviteli rendszer, illetve elődei (Forrás SQL, KGR Forrás SQL) ismerete

        Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/4004510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium - Körmend címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23022-201/154/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Alkotmány utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23022-201/154/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.krszg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.