Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8394 Alsópáhok, Fő utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási teendők, óvodapedagógusi munka segítése, takarítás, valamint minden olyan feladat, amelyet a munkaköri leírás tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, óvodai dajka képesítés,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06305755143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsópáhoki Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8394 Alsópáhok, Fő utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/35/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Alsópáhoki Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8394 Alsópáhok, Fő utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/35/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Alsópáhoki Szivárvány Óvoda honlapja - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.alsopahoki-ovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.