Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

takarító

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. C

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatóság napi takarítási feladatainak ellátása, a kijelölt területek tisztán tartása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű fizikai terhelhetőség, pontosság, diszkréció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-391-1439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190506 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére történő megküldésével (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190506, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképpel ellátott önéletrajzot kérünk. Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó: http://naih.hu/files/06_AK_TAJ_HR_IN_20181204.pdf

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.