Kőbányai Bóbita Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kőbányai Bóbita Óvoda

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Halom utca 7/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény takarítása, fertőtlenítése. Gondozási feladatok segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-262-8163 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Bóbita Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/377. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (1102 Budapest, Halom utca 7. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/377., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkaidő 12.30-18.30-ig tart.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.