Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály

Mérlegképes könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kontírozás, könyvelés. Törzsadattárak karbantartása. Intézeti számlarend szerinti számlák naprakész és megfelelő vezetése. Havi, negyedéves, éves listák, kimutatások, jelentések készítése, nyitó és záró tételek rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Mérlegképes könyvelő végzettség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési minősítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 30-ra vonatkozóan, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56/512-972 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 1524-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Mérlegképes könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 1524-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: Mérlegképes könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás, főigazgatói döntés. A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. Fenntartja magának azt a jogot is, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hetenyikorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgyban kérjük megjelölni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 1524-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: mérlegképes könyvelő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.