Wekerlei Kultúrház és Könyvtár - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wekerlei Kultúrház és Könyvtár - Budapest

grafikus-kommunikációs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1192 Budapest, Petur utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény programjainak vizuális és verbális kommunikációja. A rendezvények, programok promóciójához és lebonyolításához, szükséges hirdetések és reklámanyagok készítése. Sajtóanyagok készítése. Sajtóval, szponzorokkal, nyomdával való kapcsolattartás. Honlap és közösségi oldalak gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, grafikus, kommunikációs, multimédiás,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

        Kommunikációs területen eltöltött - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Grafikai programok (Indesign, Photoshop, Adobe Illustrator),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Kommunikációs vagy marketing képesítés,

        Közművelődési vagy kulturális területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Precizitás, kreativitás, terhelhetőség, kultúra iránti fogékonyság, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36205357160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2019 , valamint a munkakör megnevezését: grafikus-kommunikációs.         Postai úton, a pályázatnak a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár - Budapest címére történő megküldésével (1192 Budapest, Petur utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2019, valamint a munkakör megnevezését: grafikus-kommunikációs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önéletrajz, motivációs levél alapján megfelelőnek ítélt jelentkezőkkel egy- vagy többkörös személyes interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uj.kispest.hu/ - 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://wkk.kispest.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.