Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

tanodaszerű ellátás pszichológus (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.15-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u.3. - BAZ Megyei Bv.Intézet Telephelye .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, "Fogvatartottak reintegrációja" című projekt keretében ellátandó alábbi feladatok: A fogvatartottak szükség szerinti pszichés támogatása • egyéni- és kiscsoportos pszichológiai konzultáció • fogvatartotti készségfejlesztési, szabadidős csoportok összeállítás előkészítés és megvalósítás • projektdokumentáció precíz, szakszerű vezetése • szabadulásra történő felkészítés • tudatos életpályaépítés támogatása és készségfejlesztés: kompetenciafejlesztés, szociális és érzelmi nevelés, mentálhigiénés fejlesztés, egészséges életmódra nevelés, családi életre nevelés, tehetséggondozás • csoportos foglalkozások szervezése, vezetése • közösségfejlesztés • kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartása • a BvOP iratkezelési szabályzatának megfelelően a projektben keletkezett dokumentációk, munkavégzésről készített jelentések feldolgozását, iktatását végzi a Robotzsaru rendszerben • a kliensek adatait és a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti a FANY rendszerben • statisztikát, státuszjelentést, munkatervet készít • együttműködik a közvetlen munkatársakkal, a központi munkatársakkal, a bv. személyi állománnyal, különösen a bv. pártfogóval, reintegrációs tiszttel és a bv. intézeti szakmai vezetővel • egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        pszichológus (MA) végzettség

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        egészségügyi alkalmasság,

        állandó belföldi lakóhely,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanácsadás- és iskolapszichológia vagy fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány,

        reintegrációs projektben szerzett tapasztalat,

        EU-s projektek megvalósításában szerzett gyakorlat,

        célcsoporttal végzett munkatapasztalat,

        szociális munka területén szerzett gyakorlat,

        motivációs technikák gyakorlati alkalmazásának ismerete,

        ECDL,

        B kategóriás jogosítvány,

        tréneri végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        Csoportvezetésben szerzett tapasztalat,

        csapatmunkában való jártasság,

        nagyfokú önállóság,

        kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        mobilitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat).

        Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

        Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-301-8333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/8/155/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tanodaszerű ellátás pszichológus (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/8/155/2019., valamint a munkakör megnevezését: tanodaszerű ellátás pszichológus (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: • Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. §. (1) bekezdés a-f) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány. • A munkakör alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. • A foglalkoztatási jogviszony jellege a 2018. évi CXV. törvény XVIII/A.fejezete alapján rendvédelmi alkalmazotti jogviszony.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.