Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

közútkezelő referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Ellátandó feladatok:

1. sz. melléklet, 32. Település-,terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal magas- és mélyépítési (döntően útfelújítási) beruházásaihoz, valamint közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó részfeladatok ellátása, különösen: • előterjesztések készítése a Képviselő-testület, és a Képviselő-testület illetékes Bizottsága részére, esetenként részvétel azok ülésein, • közreműködés az éves költségvetés tervezésében, • közreműködés a közbeszerzési dokumentációk összeállításában • közreműködés a beruházások engedélyezési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátásában, • a beruházások szakmai ellenőrzése, kapcsolattartás a közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel • a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, szükség esetén szerződésmódosítás elkészítése • közútkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatás, a lakossági bejelentések, panaszok megválaszolása, kivizsgálása • üzemzavar elhárításként bejelentés nélkül végzett munkálatok ellenőrzése • közutakat érintő, előre bejelentett munkálatok (határidő, minőség) ellenőrzése • közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások készítése, a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételével és a fizetendő díj megállapításával kapcsolatos döntések előkészítése • útellenőri szolgálat ellátása • gondoskodik az utak karbantartásáról, az útburkolati hibák megszüntetéséről, szükség esetén elkorlátozásról, kilámpázásról, elzárásról • előkészíti és végrehajtja a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatokkal kapcsolatos ügyeket • üzemzavarok és burkolatbontások nyilvántartását vezeti • közreműködik a közúti járművel történő várakozásnak (parkolásnak) helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen történő biztosításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, műszaki ellenőri végzettség,

        tervezői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        azonos vagy hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        út-és magasépítési feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai gyakorlat, szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga

        közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján elkészített önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061/462-3287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZCS/27348/2019/XVII , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelő referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZCS/27348/2019/XVII, valamint a munkakör megnevezését: közútkezelő referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erzsebetvaros.hu - 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erzsebetvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.