Vörösmarty Színház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vörösmarty Színház

világosító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő u.8.. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színházi és tájelőadások világítási feladatainak ellátása. Önálló beállás, pultozás, fejgépezés, berendezések kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, villamosipari végzettség,

        színházi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ezen munkakörben eltöltött hosszabb idő, munkahelyi referencia

        DMX 512 és Ethernet hálózat ismeret, a rajtuk működő eszközök ismerete (splitter, switch, merger)

        Compulite, ADB, ETC világítási pultok ismerete (biztos kezelése)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2019. , valamint a munkakör megnevezését: világosító.         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2019., valamint a munkakör megnevezését: világosító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.