Sülysápi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

pénztáros-pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal házipénztárának működtetésével, a kézpénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; Az önkormányzat által biztosított közétkeztetéssel, az étkezési kedvezményekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása, fizetendő díjak megállapítása, számlák elkészítése; A pénztárban rögzített számlák (ki- és befizetések) főkönyvi kontírozása; Az önkormányzat és intézményei eszköznyilvántartásának vezetése; Részvétel leltározási és vagyongazdálkodási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó feladat- és hatáskörök Közétkeztetéshez kapcsolódó pénzügyi feladatkörök

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati rendelet és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései (az illetményalap: 65.000.-Ft) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározott szakképzettség (I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.),,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában fogadható el!),

        végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati feltételek vonatkozásában kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

        nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/635-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/4280/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros-pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/4280/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénztáros-pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.