Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7561 Nagybajom, Fő utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus oklevél,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, felsőfokú iskolai végzettség (óvodapedagógus), erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható, együttműködő, feladatorientált, jó kommunikációjú közösségi ember,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Pedagógiai elhivatottság, jó szervező képesség, igényes munkavégzés, terhelhetőség, számítógépes ism

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7561 Nagybajom, Fő utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BBER/978-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7561 Nagybajom, Fő utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BBER/978-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7561 Nagybajom, Fő utca 48. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.