Reménysugár Habilitációs Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reménysugár Habilitációs Intézet

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1223 Budapest, Kápolna utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a megfelelő mennyiségű, minőségű ételek elkészítéséről, kiszállításra való előkészítéséről, a HACCP előírások szigorú betartása mellett. Az élelmezésvezetővel közösen ellátja az élelmiszer-raktárosi teendőket. A konyhai kisegítők munkájának irányításával gondoskodik a nyersanyagok előkészítéséről, illetve egyes előkészítési teendőket önállóan elvégzi. Biztosítja a főzőkonyha és a hozzátartozó helyiségek ÁNTSZ előírása szerinti higiénéjét. Dolgozónk az illetményen kívül további bérjuttatásban is részesülhet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,diétás szakács,

        A munkakör előzetes üzemorvosi vizsgálat után, egészségügyi alkalmassággal tölthető be. Felvételkor erkölcsi bizonyítvány is szükséges, aminek megszerzésében eligazítást nyújtunk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 4240810 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Reménysugár Habilitációs Intézet címére történő megküldésével (1223 Budapest, Kápolna utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Reménysugár Habilitációs Intézet címére történő megküldésével (1223 Budapest, Kápolna utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/5/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rhi.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.