Szentlászló Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentlászló Községi Önkormányzat

Karbantartó - Zöldterület kezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7936 Szentlászló, Rákóczi utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szentlászlói önkormányzat közigazgatási területén zöldfelületek, útfelületek, egyéb műtárgyak és intézményi épületek karbantartása, eszközök, berendezések, felszerelések javítása. Karbantartási és szakmunkák elvégzése. Gépjármű vezetése, üzemképes állapotban tartása, gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előlélet

        Lakóhelye Szentlászlótól 15 km-en belül van

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gépi fűkaszálásban szerzett jártasság

        Láncfűrésszel végzett favágásban jártasság

        Kisgépkezelői jogosultság

        Egyéb gépkezelői jogosultság

        Karbantartói területen szerzett tapasztalat

        helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/628-8831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7936 Szentlászló, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/660-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó - Zöldterület kezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7936 Szentlászló, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/660-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó - Zöldterület kezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7936 Szentlászló, Rákóczi utca 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete értékeli és a testület döntése alapján az alpolgármester nevezi ki a karbantartót. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselőtestület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselőtestület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szentlászló Községi Önkormányzat hirdető - 2019. május 9.

        Szentlászló honlapon - 2019. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezési határidő a dokumentumoknak az önkormányzathoz történő megérkezését jelenti.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentlaszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.