Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városüzemeltetési Intézmény

gyepmester

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Tanya 120.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Állat-egészségügyi Szabályzat 41/1997.(V.28.) FM rendelet alapján az állathulláknak a gyepmesteri telepre szállításával, őrzésével és ártalmatlanná tételével járó feladatok elvégzése. Szükség szerint részt vesz a Közterület-felügyelet illetékességi területen a közterület felügyelőkkel tartott fokozott ellenőrzésekben. Gondoskodik az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítések elvégzéséről. Ellátja a Telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, nyilvántartásokat. Fenntartja a Telep környezetének rendjét, tisztaságát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék

        A munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyepmester.         Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyepmester.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú Hetilap - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.