Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Laboratóriumi technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020-04-30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Farmakológiai Intézet szövettani laborjában hisztokémiai és immunhisztokémiai vizsgálatok végzése, mikroszkópizálás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, és Érettségi és egészségügyi asszisztens vagy laboratóriumi asszisztens vagy szakasszisztens vagy Bsc orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus vagy vegyésztechnikus vagy Bsc biológus vagy Bsc vegyész végzettség,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hisztokémiai és immunhisztokémiai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, bizonyítványok másolatai

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16542 , valamint a munkakör megnevezését: Laboratóriumi technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16542, valamint a munkakör megnevezését: Laboratóriumi technikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.