Gyömrő Város Önkormányzatának Mesevár Óvodája

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyömrő Város Önkormányzatának Mesevár Óvodája

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2230 Gyömrő, Dózsa György utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményi szinten, az óvodapedagógusok munkájának segítése, fejlesztő pedagógussal való közös együttműködés, intézmény életébe való aktív részvétel. Csoportban gyermekekkel való tevékenykedés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Pedagógiai asszisztens,

        pedagógiai asszisztens - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló okiratok másolata, munkaviszonyokat igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-331-443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyömrő Város Önkormányzatának Mesevár Óvodája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Gyömrő Város Önkormányzatának Mesevár Óvodája címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Kossuth F. utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.