Miskolci Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Szakképzési Centrum

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályi előírások alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, meghosszabbításával, átsorolásával és megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátása. Megbízási jogviszonyok rögzítése. A foglalkoztatottak személyi anyagának kezelése, munkáltatói igazolások elkészítése, munkaügyi nyilvántartások, analitikák vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, határidők figyelése. Távollétek, mozgóbérek, nem rendszeres kifizetések számfejtése a KIRA programban. Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Személyügyi ügyintéző OKJ,

        KIRA rendszer alkalmazásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        naprakész szakmai ismeretek,

        önálló munkavégzés,

        kiváló problémamegoldó képesség,

        terhelhetőség,

        kiváló szintű együttműködési és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46/796-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MISZC/2100-1/H/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MISZC/2100-1/H/2019, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazás esetén a munkavégzés helye a munkáltató működési köréből adódóan, munkáltatói döntés függvényében a Miskolci Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményére vonatkozik

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolci-szc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.