Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők (a pénzügyi rendszerben gazdasági események rögzítése, számlák kontírozása, pénzügyi jogkörök gyakorlása, pénzügyi-számviteli egyeztetési feladatok ellátása). Gazdasági előkészítő, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel, közreműködés az időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések, bevallások elkészítésében, határidőben történő megküldésében, a költségvetési rendelettervezet előkészítésében és módosításában, valamint a költségvetési beszámoló elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok. Teljes körű költségvetési és pénzügyi könyvelés; adatszolgáltatások a Magyar Államkincstár és a gazdasági vezető részére; havi ÁFA és egyéb NAV bevallás elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatásban, gazdálkodás körben szerzett szakmai tapasztalat

        Terhelhetőség

        Jó problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte

        ASP rendszer ismerete

        Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartás szakon

        Könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 26/389-127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2318/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2318/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Közigállás - 2019. május 7.

        Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2019. május 6.

        Nagykovácsi Önkormányzat facebook oldalán - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör legalább 6 órás részmunkaidőben is betölthető

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.