József Attila Gyermekotthoni Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

József Attila Gyermekotthoni Központ

Gyermekfelügyelő / gyermekvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1191 Budapest, József Attila utca 65-69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény növendékeivel kapcsolatos, mindennapok során felmerülő, gondozási feladatok ellátása, kísérés, felügyelet. Nappali vagy éjszakai munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Szakmai önéletrajz

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Alkalmazkodó képesség, csapatmunkában való együttműködés, tolerancia, nyitottság.

        Gyermekközpontúság, elkötelezettség a feladatvégzésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a József Attila Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-10-143/2019/3 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő / gyermekvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a József Attila Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (1191 Budapest, József Attila utca 65-69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-10-143/2019/3, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő / gyermekvédelmi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton jozsef-attila@fogyigsz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.