Solymosy Óvoda -Gyöngyösolymos

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Solymosy Óvoda -Gyöngyösolymos

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.02-2022.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 164.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek óvodai nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodai szakmai tapasztalat, vagy óvodai szakmai gyakorlat, egyéb, gyakornok jelentkezését is várjuk - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekcentrikus, elfogadó, innovatív, együttműködésre képes, terhelhető,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/370-005/113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solymosy Óvoda -Gyöngyösolymos címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 164. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/76-67 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Solymosy Óvoda -Gyöngyösolymos címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 164. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/76-67, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út. 164. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Solymosy Óvoda Honlapja - 2019. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a solymosyovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.