Központi Statisztikai Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
Igazgatási osztály

Irattári referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5-7.

Ellátandó feladatok:

A KSH központi irattárával összefüggő, jogszabályban és a KSH Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerinti feladatok ellátása. Az irattárazási feladatokkal kapcsolatos logisztikai munka megszervezése. A megőrzendő iratok (papír és elektronikus) irattári/levéltári átadásának megszervezése, előkészítése és végrehajtása. Kapcsolattartás irattárazási ügyekben a KSH valamennyi szervezeti egységével. A központi irattár helységeinek rendszeres ellenőrzése. Az elektronikus iratkezelő és érkeztető rendszer használata, az irattárazási feladatok figyelemmel kísérése. Az iratok selejtezésének irattári terv szerinti előkészítése, koordinálása, jegyzőkönyvezése. Részvétel a Dokumentumtár dokumentumainak karbantartásával, feltöltésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Kiadmányozási bélyegzők nyilvántartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irattárazási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Középfokú végzettség,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        Legalább 1 éves szakmai tapasztalat

        Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Segédlevéltáros és ügykezelő szakképesítés (OKJ-s képzés) vagy a Magyar Nemzeti Levéltár által szervezett Iratkezelő, irattáros (nem OKJ képzés) tanfolyam elvégzése, vagy TÜK ügykezelői vizsga

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerszemlélet,

        Precizitás,

        Önálló munkavégzés,

        Nagyfokú terhelhetőség,

        Fejlődésre való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)

        Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével)

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 345-1231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1031 , valamint a munkakör megnevezését: Irattári referens.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1031, valamint a munkakör megnevezését: Irattári referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 1031" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ksh.hu - 2019. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség • Nemzetközi projektekben való részvétel • Folyamatosan megújuló szervezet • Home office lehetőség • Családbarát munkahely • Sport- és kulturális programok Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.