Gyulai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Kulturális Osztály

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22. pont Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szerződések, más okiratok szerkesztése; Gyula város nemzetiségi önkormányzatai mellett titkári feladatok ellátása és a nemzetiségi önkormányzatok működésének törvényességi kontrollja; előterjesztések és rendelettervezetek előkészítése; köznevelési referensi feladatok ellátása; Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi rendeleteivel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, okleveles jogász végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap- és szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

        Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Motivációs levél,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-66-526-821 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emelet 35. számú ajtó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyula város honlapja - www.gyula.hu

        Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu

        Gyulai Hírlap hetilap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.