Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Debreceni Egyetem vagyonával való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok: közreműködés elsősorban az egyetem által használt ingatlanállomány használatával, hasznosításával kapcsolatos jogviszonyok előkészítésében, nyomon követésében és a vonatkozó adatszolgáltatások teljesítésében, a vonatkozó nyilvántartások napra készségének biztosításában, adott esetben ingatlan leltározási feladatok végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi végzettség

        jogi és/vagy műszaki és/vagy közgazdasági

        MS Office alkalmazások ismerete és biztos használata

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        állami vagy önkormányzati vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére történő megküldésével (Dr. Póti Krisztián osztályvezető 4028 Debrecen, Kassai út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7585/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7585/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2019. május 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.