Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

építéshatósági adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési Osztály működéséből fakadó adminisztrációs feladatok ellátása: - használja az MS Office, ASP (iktató) számítógépes programokat, - építési hatósági ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű intézése, -ügyiratok építéshatósági nyilvántartásba rendezése, -építéshatósági elektronikus nyilvántartások vezetése, -Irattározás, - TAKARNET program kezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdésiről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        magasépítő technikusi végzettség, vagy ezzel egyenértékű középiskolai végzettség

        6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Önálló, pontos, precíz munkavégzés

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

        Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

        1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1358-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1358-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szikszó Város honlapja - 2019. május 6.

        Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.