Településellátó Szervezet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Településellátó Szervezet

egyéb kisegítő és takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az eldobált szemét, illegális hulladék összeszedése, közterek, közterületi parkok, járdák, játszóterek, árkok tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 27/530-610 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Településellátó Szervezet címére történő megküldésével (2132 Göd, Duna út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyéb kisegítő és takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Településellátó Szervezet címére történő megküldésével (2132 Göd, Duna utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyéb kisegítő és takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.