Debreceni Egyetem Kancellária VIR Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária VIR Központ

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A DE szervezetek weblapjainak tartalommenedzsment feladataiban való közreműködés. Részvétel a DE Vezetői Információs Rendszerhez kapcsolódó feladatok megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi végzettség

        MS Office magabiztos ismerete, különös tekintettel az Excel használatára

        adminisztrációs és pénzügyi ismeretek, készségek

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        informatikai területen való jártasság, angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        jó szervező- kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

        jó problémamegoldó képesség,

        határozottság, precizitás,

        alkalmasság önálló és csapatmunka végzésére,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és iskolai végzettséget igazoló okiratok és nyelvvizsga bizonyítvány másolata, motivációs levél.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária VIR Központ címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7920/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária VIR Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7920/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2019. május 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.