Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Temető Gondnoki Iroda

Adminisztrátor - Érdi Temetőgondnoki Irodában

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Jolán köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mindenkor hatályos temető törvény temető törvény és a vonatkozó önkormányzati rendelet betartása és betartatása a szolgáltatókkal, vállalkozókkal és hozzátartozókkal. Temető-nyilvántartás naprakész vezetése. Sírhelyek kiadásával, sírhelymegváltással, temetéssel kapcsolatos személyes és telefonos ügyintézés, számlázás, szükséges nyomtatványok kitöltése. Számlatömb szabályos vezetése, házipénztár kezelése. Felügyeli a temetőben folyó temetéseket, síremlék állításokat. Ellenőrzi a temető rendszeres takarítását és kaszáltatását. Napi kapcsolatot tart a temetkezési vállalkozások képviselőivel. Urnakút kezelése. Munkája során szorosan együttműködik az intézmény vezetőjével, gazdasági vezetőjével, temető-és piaci részlegvezetővel, valamint a pénzügyi előadóval. együttműködik az intézmény vezetőjével, gazdasági vezetőjével, temető-és piaci részlegvezetővel, valamint a pénzügyi előadóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Irodai adminisztratív - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tetető gondnoki irodán szerzett adminisztratív - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Probléma megoldás,

        Kommunikáció,

        Felelősségteljes és profi munkavégzés ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0623365610 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Közterület-fenntartó Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Fehérvári út 69. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor - Érdi Temetőgondnoki Irodában.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Közterület-fenntartó Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Fehérvári út 69. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor - Érdi Temetőgondnoki Irodában.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre e-mailben. Munkába állás feltétele erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ekfi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.