Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményeivel kapcsolatos számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása. A gazdasági események könyvelése, számlázás, analitikus nyilvántartások vezetése. Költségvetési és mérlegjelentések készítése. A tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi, számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztensi szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        közigazgatásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

        államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve kinevezée esetén megszünteti azt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati anyagának az elbírálási eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1204/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1204/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 6.

        www. bekessamson.hu honlapon - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.