Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XVI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztálya

ügyfélszolgálati feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.május 31. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyfélszolgálati feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormányhivatal kerületi hivatalának hatáskörébe tartozó kormányablak ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Budapest Főváros Kormányhivatalának Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga, vagy,

        Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai önéletrajzot,

        szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,

        nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0618963229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00069-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00069-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.