Fülei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22.

Fejér megye, 8146 Jenő, Batthyány utca 53.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal és Fülei Közös Önkormányzati Hivatal Jenői Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Füle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(IV. 4.) önkormányzati rendelete, a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem, igazgatásszervező vagy közszolgálati-szervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogász végzettség,

        önkormányzati hivatalban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Önkormányzati ASP rendszer ismerete

        Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

        Végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás

        A pályázó nyilatkozata, hogy az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatban munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        A pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36202525377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F 118-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F 118-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról és az aljegyző kinevezéséről Gubicza József Füle Község Polgármestere és Kerekes Ildikó Jenő Község Polgármestere döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fule.hu - 2019. május 6.

        www.jeno.hu - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.