Nógrád Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Pásztói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának hatáskörébe utalt gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Járási Hivatal gyámügyi feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása: védelembe vétellel kapcsolatos feladatok; nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok; gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos feladatok; gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatok; szülői felügyeleti joggal kapcsolatos feladatok; kapcsolattartással kapcsolatos feladatok; otthonteremtési támogatással kapcsolatos feladatok. Az ellátandó feladatok az ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) a Nógrád Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        gyámügyi és gyermekvédelmi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30/696-3918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (Jogi és Humánpolitikai Főosztály 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/397-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/397-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) https://www.e-papir.hu/ oldalon keresztül.

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kit. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nmkh.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi nyilatkozat a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/oeneletrajzok elérési helyről tölthető le. A nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni, E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az E-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályához címzetthez, egyéb témacsoport, egyéb ügytípus paraméterek beállításával kell megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.