Széchenyi István Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Városi Könyvtár
Olvasószolgálat

könyvtáros, informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Pócsi utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Széchenyi István Városi Könyvtár olvasószolgálati feladatainak széles körű ellátása: dokumentumok állományba vétele, bibliográfiai leírások készítése, javítása, időszaki kiadványok érkeztetése, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, részvétel a könyvtári állomány ellenőrzésében, fölös példányok selejtezése, raktári munka. Részvétel a megújuló könyvtári minőségi folyamatok megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtáros/informatikus könyvtáros,

        széles körű számítástechnikai ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, magyar vagy más szakos MA végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        sokrétű könyvtári szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        könyvtári minőségbiztosításban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség ,

        pontos, precíz munkavégzés,

        megbízhatóság, flexibilitás, stressztűrő képesség,

        Jó szintű konfliktuskezelési képesség,

        önálló, igényes munkavégzésre való képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        rendszerszemlélet

        minőségbiztosítás területén szerzett tanfolyami képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget és a tapasztalatot igazoló okirat(ok) másolata; a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásakor az email tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Városi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-125/2019. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Városi Könyvtár címére történő megküldésével (9400 Sopron, Pócsi utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-125/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag a határidőre (2019.06.17.) és hiánytalanul beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Az elektronikus úton benyújtott pályázatból az intézményvezető kiválaszt 3-5 jelöltet, akiket személyesen is meghallgat, majd ezt követően kiválasztja a legalkalmasabb jelöltet. A pályázat eredményéről az érintettek email-ben értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szivk.hu/allas - 2019. május 20.

        https://www.hirsztar.hu/ - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.szivk.hu honlapon található meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.