Szigetvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

testnevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.20 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

EGYMI-ben testnevelői feladatok ellátása, valamint a munkaköri leírásban szereplő tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés szakos tanári oklevél vagy TAP szakos gyógypedagógiai tanári oklevél vagy testnevelés műveltségterülettel tanítói oklevél,

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Szakmai önéletrajz.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0673/570-0017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/020/00210-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/020/00210-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a TK/020/00210-1/2019 hivatkozási számot, valamint a betölteni kívánt munkakör megnevezését: testnevelő Szentlőrinc EGYMI. Az állás határozott idő miatt felmentési idejét töltő pedagógus álláshelye. A határozott idő lejárta után a felek kölcsönös megállapodása után az állás hatrározatlan idejűvé válhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.