Tragor Ignác Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tragor Ignác Múzeum

régész muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tragor Ignác Múzeum gyűjtőterületén régészeti tevékenység ellátása, a régészeti gyűjtemény gondozása, publikálás, kiállítások rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        múzeumban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        őskori régészet szakirány,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

        Jó szintű szervezőkészség,

        Jó szintű megbízhatóság,

        Kiváló szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló bizonyítványok

        nyelvvizsga bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/555 7620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tragor Ignác Múzeum címére történő megküldésével (2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2019 , valamint a munkakör megnevezését: régész muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Tragor Ignác Múzeum címére történő megküldésével (2600 Vác, Zrínyi utca 41/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2019, valamint a munkakör megnevezését: régész muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.muzeumvac.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muzeumvac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.