Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

vezető védőnői feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 174.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Népegészségügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó vezető védőnői feladatok (területi védőnők, iskolavédőnők feletti szakfelügyelet) ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, védőnői szakképzettség,

        Területi védőnő, vagy iskolavédőnő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Windows, Word, Excel),

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Önálló munkavégzés, konfliktuskezelési képesség,felelősségtudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékelte alapján, letölthetési linkje: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – ez utóbbi a pályázat benyújtásának nem, csak a kinevezésnek a feltétele.

        Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Vezető védőnői álláspályázat” és a jelentkező neve.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-4510-2016; 340-3158; vagy 349-4966 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1413/00180-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vezető védőnői feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1413/00180-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: vezető védőnői feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik. A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.