Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch

kémia - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kémia - bármely szakos tanár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, kémia - bármely,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kémia - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Fő utca 90-92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325/2019, valamint a munkakör megnevezését: kémia - bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://grassalkovich-vecses.hu - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://grassalkovich-vecses.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.