Répcelaki Százszorszép Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Répcelaki Százszorszép Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 3-5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9653 Répcelak, József Attila utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok által meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozás egészségügyi alkalmasság,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű elkötelezettség, szaktudás, együttműködő képesség, tervező szervező készség, kreativitás, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 95/370144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Répcelaki Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (9653 Répcelak, József Attila utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/23/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Répcelaki Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (9653 Répcelak, József Attila utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/23/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9653 Répcelak, József Attila utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.repcelak.hu - 2019. május 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.