Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye
Laboratóriumi Szakrendelés

Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1152 Budapest, Rákos út 77/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus kompetenciájába tartozó feladatok ellátása, a munkaköri leírásban vagy feladat meghatározásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alklamasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló dokumentum/ok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről. Érvényes működési nyilvántartás, MESZK tagság és továbbképzési pontok igazolásának másolata. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/557-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1152 Budapest, Rákos út 77. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2019, valamint a munkakör megnevezését: Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtatú Bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.xv-euint.hu - 2019. május 17.

        www.bpxv.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. Az álláshely részmunkaidőben, vállalkozási formában is betölthető. Adatvédelmi Tájékoztatónk és Szabályzatunk honlapunkon megtekinthető. /Beteginformációk, Adatvédelem-GDPR/ elérési útvonalon keresztül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.xv-euint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.