Vörösmarty Színház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vörösmarty Színház

rendezőasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

•A rendezőasszisztens részt vesz a darab színpadra állításának teljes folyamatában a produkciós terv előkészítésétől a bemutatóig. •A próbaterv betartását figyelemmel kíséri. Ennek érdekében a produkció létrejöttéhez szükséges különböző tevékenységek és feladatok összehangolását szervezi a rendező irányítása mellett. •A rendező igényeit, kéréseit, utasításait folyamatosan közli az érintettekkel. •A próbák folyamán rendezőpéldányt készít, melyben rögzíti a rendező által beállított jelenetek minden lényeges elemét. •A rendezővel történt megbeszélés után naponta kiírja a másnapi próbatáblát. •Részt vesz a titkárság által kiírt produkciók felújító próbáin és a beugrópróbákon, ha szükséges, önállóan vezeti le azokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: rendezőassszintens , valamint a munkakör megnevezését: rendezőasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: rendezőassszintens, valamint a munkakör megnevezését: rendezőasszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.