Gödi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és városüzemeltetési osztály

Műszaki ügyintéző, beruházó, műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település fejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat által benyújtott és elnyert hazai és európai uniós támogatású pályázatok sikeres megvalósításában. Irányítja és koordinálja a projektek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és az azokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezését. A beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, a beszerzések műszaki támogatása, ajánlati kiírások elkészítésében való részvétel, helyszíni bejárások szervezése. A projektek terv szerinti megvalósulásának elérése, beruházások helyszíni nyomon követése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre és érdekekre. Kapcsolattartás a tervezőkkel, külső szakértőkkel, kivitelezőkkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gödi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és településfejlesztési, műszaki, felsőfokú szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építész-, építőmérnök végzettség, azon belül a magasépítési szakirány,

        tervezői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői jogosultság,

        beruházások megvalósításában műszaki területen szerzett tapasztalat,

        AutoCAD programcsomag felhasználói szintű ismerete,

        saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A (45/2012. (III. 20.)Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,

        A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 27 530 059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/352-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző, beruházó, műszaki ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/352-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző, beruházó, műszaki ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.