Isaszegi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Kabinet

ügyfélszolgálati és iktató munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/28. Ügyfélszolgálati feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a kérelmek kitöltésében, átveszi azokat. Világos, rövid és lényegre törő tájékoztatást ad az ügyfélnek. Kapcsolt munkakörben ellátja az ügyiratok nyilvántartásával, iktatásával, kezelésével, tárolásával,irattárazással és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat, (kivéve anyakönyvi alapirat), elkészíti a postán továbbított küldeményeket. Az ASP rendszeren keresztül a munkaköréhez kapcsolódó iratkezelő szakrendszert használja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Isaszeg Város Önkormányzat Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Más önkormányzati iktatóprogram ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Önkormányzati területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Ügyfelekkel történő kapcsolattartás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP iratkezelő szakrendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Ügykezelői alapvizsga

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        korábbi jogviszonyok pontos időtartammal történő megjelölését tartalmazó részletes szakmai,fényképes önéletrajz,alkalmazási feltételek meglétét igazoló bizonyítványok másolata,nyilatkozat a büntetlen előélet igazolásakor(sikeres pályázat elnyerésekor erkölcsi bizonyítvány megléte)hozzájáruló nyilatkozat,hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.Összeférhetetlenségei nyilatkozat a 2011.évi CXCIX.tv.(Kttv) 85§(4)bek.hivatkozva

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/53-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati és iktató munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/53-9/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati és iktató munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beérkezett pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A Kttv. értelmében a próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.