Fővárosi Állat és Növénykert

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Állat és Növénykert

tengeri akvarista

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fővárosi Állat- és Növénykert területén működő tengeri akváriumokban napi vízgépészeti-kezelési, takarmányozási, takarítási, állattréningezési feladatok ellátása, jogszabályban veszélyesnek minősített állatokkal is. Kapcsolattartás belső és külső műszaki karbantartó személyzettel. A pályázat kiírója jelzi, hogy kölcsönös elégedettség esetén a folyamatban lévő Pannon Park projekt akvarista igényeinek ellátásában is számít a pályázókra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        3/2001. (II.23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet szerinti szakirányú végzettség

        Akvarisztikában szerzett gyakorlat

        Búvárvizsga

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés

        Angol nyelvtudás

        Tengeri akvarisztikában szerzett szakmai tapasztalat

        A témához kapcsolódó szakipari végzettségek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes magyar nyelvű önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        Fizetési igény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tengeri akvarista.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével (1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2019, valamint a munkakör megnevezését: tengeri akvarista.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budapest.hu - 2019. május 14.

        www.zoobudapest.com - 2019. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zoobudapest.com honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.