Kőbányai Gézengúz Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kőbányai Gézengúz Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.01.2021.10.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1107 Budapest X., Zágrábi utca 13/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, projekt alapú tevékenységek szervezése, tervezése.Hivatástudat,megbízhatóság, önálló munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Megbízható, együttműködő, rugalmas, tapintatos, közösségi személy.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Óvodapedagógusi végzettséget igazoló oklevél másolata, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-261-64-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Gézengúz Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/17/288/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Gézengúz Óvoda címére történő megküldésével (1107 Budapest, Zágrábi utca 13/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/17/288/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.