Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma
6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.

német-magyar szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv, magyar nyelv tanítása, érettségi vizsgára való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, német-magyar nyelv szakos középiskolai tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, megbízhatóság, terhelhetőség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata, orvosi alkalmasság és hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén), nyilatkozat aról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal össezfüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/3587227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/621/000017-33/ , valamint a munkakör megnevezését: német-magyar szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/621/000017-33/, valamint a munkakör megnevezését: német-magyar szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók. A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.