Hetvehely Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, főzőkonyha üzemeltetés irányítása és szakmai felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        szociális terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú szociális szakvizsga ,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű KENYSZI,

        empátia, szociális érzékenység, egészségügyben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolására szolgáló iratok, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásában résztveveők megismerhetik, illetve a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hetvehely Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 005/332/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hetvehely Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 005/332/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A pályázókat a pályázati eredményről írásban értesítjük. A pályázatok benyújtásának ténye és tartalma az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kezelésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hetvehely.hu - 2019. május 15.

        Rólunk szól Hetvehely község hivatalos lapja - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetvehely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.