Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth Lajos út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-18 éves gyermekekkel a telephelyen történő fejlesztés, a gyermek iskolai megfigyelése, szükség szerint vizsgálatra kísérése. Nevelőivel való konzultáció adminisztrációs feladatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K336/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K336/2/2019, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.