Hétszínvirág Óvoda - Szárliget

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hétszínvirág Óvoda - Szárliget

Kettő konyhai kisegítő állás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Iskola út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betartja az élelmiszerek kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.-A tízórai, uzsonna nyersanyagokat és az ebédet átveszi, elkészíti a tízórait, uzsonnát, kiadagolja az ebédet.-Feladata a higiénikus kiszolgálás megszervezése, az étkezéshez használt tányérok, evőeszközök és poharak biztosítása, a használt eszközök és berendezések mosogatása, tisztán tartása.-Rendet tart a tálaló konyha helyiségeiben, műszak végén kitakarítja.-Betartja a hatóságok és a HACCP előírásait, működteti a rendszert és dokumentálja azt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz.-bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/426 8135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Szárliget címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kettő konyhai kisegítő állás.         Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Szárliget címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2019, valamint a munkakör megnevezését: Kettő konyhai kisegítő állás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Iskola út 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.